Ένα περιοδικό 100 σελίδων με  αρκετές μεθόδους πραγματοποίησης σχεδίων.